Advies over de aanvraag die Elia Asset nv heeft ingediend voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, in casu het Modular Offshore Grid

Samenvatting

Op 1 maart 2018 werd het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht afgekondigd. In mei 2018 heeft de CREG, op vraag van de algemene directie energie, een advies gegeven over de aanvraag van Elia Asset nv tot toekenning van een dergelijke domeinconcessie. De CREG heeft een positief advies met een dubbele opschortende voorwaarde gegeven.

Download het document (pdf, 509 kB)

Datum van goedkeuring

24 mei 2018

Referentie

Advies(A)1767

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact