Samenvatting

Op 1 maart 2018 werd het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht afgekondigd. In mei 2018 heeft de CREG, op vraag van de algemene directie energie, een advies gegeven over de aanvraag van Elia Asset nv tot toekenning van een dergelijke domeinconcessie. De CREG heeft een positief advies met een dubbele opschortende voorwaarde gegeven.

Download het document (pdf, 497.48 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advice (A)1767