Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023

Samenvatting

De CREG brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit en formuleert enkele opmerkingen.

Download het document (pdf, 390 kB)

Datum van goedkeuring

06 december 2018

Referentie

Advies(A)1873

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact