Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende beschermingsmaatregelen in geval van crisis op ‘s lands elektriciteitsbevoorrading

Samenvatting

Als gevolg van de ongeplande onbeschikbaarheid van bepaalde kernreactoren en gelet op de risico’s die deze situatie meebracht voor de bevoorradingszekerheid van het land, wilde de federale regering alles in het werk stellen om, tegen de winterperiode 2018-2019, de indienststelling van bijkomende productie-eenheden of de terugkeer op de markt van stilliggende eenheden makkelijker te maken. Daarom heeft ze een koninklijk besluit uitgewerkt op basis van artikel 32 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt dat de koning toelaat om tijdelijke en afwijkende maatregelen te nemen in geval van een plotse crisis op de energiemarkt. In overeenstemming met dit artikel 32 dient de CREG een advies te geven over dit ontwerp van besluit.

In dit advies, dat de minister van Energie bij hoogdringendheid heeft gevraagd, formuleert de CREG enkel specifieke opmerkingen op het ontwerp van besluit en wijst zij, zoals in haar adviezen van oktober en november over hetzelfde onderwerp, opnieuw op het feit dat het beroep op artikel 32 van de wet van 29 april 1999 niet voldoende gemotiveerd was.

Download het document (pdf, 338 kB)

Datum van goedkeuring

19 december 2018

Referentie

Advies(A)1886

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact