Samenvatting

De CREG ontving in november 2019 van de minister van Energie een vraag om advies met betrekking tot een voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt.

De CREG onderzoekt in dit advies het voorstel van koninklijk besluit en brengt er een gunstig advies over uit hoewel ze enkele opmerkingen formuleert.

Download het document (pdf, 450.31 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2029