Samenvatting

De CREG ontving een verzoek tot advies van de voorzitter van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers.

De adviesaanvraag betrof het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen met het oog op een betere bescherming van kmo’s, ingediend door de heer Bert Wollants.

Het directiecomité van de CREG keurde dit advies goed tijdens zijn vergadering van 20 december 2019.

Download het document (pdf, 247.51 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2044