Samenvatting

Dit advies geeft gevolg aan een verzoek van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het geeft een positieve evaluatie van het wetsvoorstel van 7 mei 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers. Dit wetsvoorstel heeft tot doel de CREG in staat te stellen overtredingen te bestraffen die zijn begaan door personen die niet in België zijn gevestigd.

Download het document (pdf, 265.07 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2087

Thema's