Samenvatting

In haar advies 2103 van 10 september 2020 heeft de CREG geen bezwaren vastgesteld tegen de hernieuwing van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV als één van de commissarissen van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV. EY Bedrijfsrevisoren BV wordt vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen.

Download het document (pdf, 314.42 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2103