Samenvatting

Op 2 december 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de Algemene Directie Energie, over de vertrouwelijke versies van de ontwerplijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

Per ministerieel besluit van 19 december 2019 heeft de minister bevoegd voor energie bij de goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en van herstelplan van Elia namelijk vastgesteld dat de lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit ontbraken en werd Elia gevraagd om deze lijsten alsnog ter goedkeuring te bezorgen.

Hoewel de CREG de voorgestelde nominatieve lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit niet kan valideren op relevantie noch volledigheid aangezien dit buiten haar deskundigheid valt, roepen beide ontwerplijsten meerdere vragen op die de CREG onder de aandacht brengt van de minister bevoegd voor energie.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2020 wordt het voorstel van de lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan en de voorwaarden voor hun ontkoppeling en spanningsherstel goedgekeurd onder voorwaarden.

Download het document (pdf, 334.21 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2149