Samenvatting

De enorme hoeveelheid informatie op de facturen maakt ze moeilijk te lezen en te begrijpen voor consumenten. In 2018 is een grootschalig overleg gevoerd met de ministers en alle belanghebbenden in de energiesector, met name leveranciers en regulatoren, waaronder de CREG, om de elektriciteits- en gasfactuur van de consumenten te vereenvoudigen. Het overleg was met name bedoeld om de omvang van de factuur te vereenvoudigen en tot maximaal 2 pagina's te beperken, met behoud van de essentiële informatie. Er moeten echter verschillende regelgevende maatregelen worden genomen om de resultaten van het overleg in de praktijk te brengen.

De CREG bevestigt in dit advies haar vraag om de nodige regelgevende maatregelen te nemen om de vereenvoudiging van de factuur voor de consument af te ronden en te concretiseren.

Download het document (pdf, 285.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2200