Advies met betrekking tot de evaluatie van de kostprijs van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM)

Samenvatting

Overeenkomstig Resolutie 1220/007 heeft de CREG een advies overgemaakt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de studie, gemaakt door Haulogy, die de evaluatie van de kost van het capaciteitsvergoedingsmechanisme tot voorwerp had. De CREG maakt in dit advies een reeks opmerkingen over de hypotheses die werden gebruikt bij deze studie en die hoofdzakelijk tot een onderschatting van de kost van het CRM leiden. Verder geeft de CREG in haar advies ook aanbevelingen om de kost van het CRM te reduceren.

Download het document (pdf, 805 kB)

Datum van goedkeuring

22 februari 2021

Referentie

Advies(A)2206

Verwante publicaties

Thema's

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Print Contact