Samenvatting

Na een openbare raadpleging van de marktspelers heeft de CREG dit besluit aangenomen tot wijziging van de tariefmethodologie die van toepassing is tijdens de regulatoire periode 2016-2019 voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.

De wijzigingen hebben betrekking op de invoering van een regulatoir kader voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit.

Download het document (pdf, 3.65 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (B)1718