Huishoudelijk reglement

Samenvatting

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de regels van toepassing op de totstandkoming van de akten van het directiecomité (artikel 6, §4), de regels van toepassing op de raadpleging voorafgaandelijk aan het aannemen van beslissingen (artikel 8) en de regels van toepassing op het operationeel bestuur (artikel 10, §3).

Download het document (pdf, 373 kB)

Datum van goedkeuring

29 november 2012

Referentie

Andere(Z)121129-CDC-1213

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact