Samenvatting

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de regels van toepassing op de totstandkoming van de akten van het directiecomité (artikel 6, §4), de regels van toepassing op de raadpleging voorafgaandelijk aan het aannemen van beslissingen (artikel 8) en de regels van toepassing op het operationeel bestuur (artikel 10, §3).
Download het document (pdf, 364.73 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (Z)121129-CDC-1213

Thema's