Samenvatting

Na de succesvolle onderschrijving van middellangetermijndiensten is Fluxys Belgium er bij de veiling van 28 november 2012 voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 2013 – 2014 niet in geslaagd de beschikbare capaciteit volledig toe te wijzen. In overleg met de CREG heeft Fluxys Belgium een voorstel uitgewerkt ten einde de niet verkochte capaciteit op de markt te kunnen brengen. Het voorstel dat op 24 januari 2013 ter goedkeuring aan de CREG werd voorgelegd voorziet een integratie van de middellangetermijnopslagdiensten in de langetermijndiensten en de versoepeling van de wijze waarop de capaciteit wordt aangeboden aan de markt. Fluxys Belgium heeft op een informatiesessie de wijzigingen toegelicht en deze via een formele marktbevraging ter raadpleging voorgelegd. De CREG is van oordeel dat de voorgestelde wijziging meer mogelijkheden biedt voor Fluxys Belgium om haar opslagdiensten te commercialiseren en dat het ruimere dienstenpakket ook de opslaggebruikers ten goede komt. Daarom heeft zij beslist de voorgestelde wijziging goed te keuren.
Download het document (pdf, 170.95 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)130221-CDC-1232