Beslissing over de door de N.V. FLUXYS BELGIUM voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract")

Samenvatting

De door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het mogelijk maken van de volumemeting door middel van ultrasoonmeting. In overeenstemming met artikel 108 van de gedragscode werden de marktpartijen geconsulteerd over de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen. Er werden geen commentaren en/of opmerkingen door Fluxys Belgium ontvangen. De CREG stelt vast dat de door Fluxys Belgium voorgestelde aanpassingen nieuwe meettechnieken mogelijk maken. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen en keurt bijgevolg de voorgestelde wijzigingen goed. De huidige door de CREG goedgekeurde wijzigingen van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract treden overeenkomstig artikel 107 van de gedragscode in werking op de datum van bekendmaking ervan door Fluxys Belgium op haar website met vermelding van de datum van goedkeuring door de CREG en van hun inwerkingtreding.

Datum van goedkeuring

14 maart 2013

Referentie

Beslissing(B)130314-CDC-1235

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact