Beslissing over de door de N.V. Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, de bijlagen A en B van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma

Samenvatting

Om het aanbod van vervoerscapaciteit via PRISMA mogelijk te maken was het noodzakelijk om het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma op een aantal plaatsen te wijzigen. Fluxys Belgium heeft, na overleg met de CREG, een ontwerp van gewijzigd Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma ter consultatie voorgelegd aan de marktspelers en nadien ingediend bij de CREG. De CREG heeft beslist de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 319 kB)

Datum van goedkeuring

11 april 2013

Referentie

Beslissing(B)130411-CDC-1242

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact