Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 oktober 2013 en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2014

Samenvatting

Met deze beslissing keurt het de CREG het voorstel goed, met gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 oktober 2013 en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2014 goed. Dit voorstel bevat hoofdzakelijk wijzigingen in de volgende 4 domeinen: de invoering van de contractualisering op korte termijn van de primaire en tertiaire reserves, de invoering van nieuwe modaliteiten met betrekking tot de tertiaire reserve gebaseerd op de productie, de invoering van de mogelijkheid om de tertiaire reserve dynamisch profiel te contractualiseren en de verlenging van de IGCC-netting. De CREG vestigt bovendien de aandacht van Elia op een aantal specifieke punten zoals de noodzaak om wijzigingen aan het ARP-contract voor te stellen, de noodzaak van non-discriminatie bij de activering van de tertiaire reserve dynamisch profiel, de noodzaak om de secundaire reservemarkten uit te breiden tot intraday, en het nut van de oprichting van een secundaire markt voor tertiaire reserve dynamisch profiel.

Download het document (pdf, 374 kB)

Datum van goedkeuring

04 juli 2013

Referentie

Beslissing(B)130704-CDC-1252

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact