Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor het laden van LNG vrachtwagens, bestaande uit het Standaard LNG-contract, het Toegangsreglement en het LNGprogramma van de N.V. Fluxys LNG

Samenvatting

Op 2 juli 2013 heeft de N.V. Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van drie documenten bij de CREG ingediend: het Standaard LNG contract voor het laden van LNG vrachtwagens, het Toegangsreglement voor het laden van LNG vrachtwagens en het LNG-programma. Op 11 september 2013 heeft de N.V. Fluxys LNG een brief naar de CREG gestuurd met daarin opgenomen een aangepaste aanvraag tot goedkeuring van het Standaard LNG contract voor het laden van LNG vrachtwagens en het Toegangsreglement voor het laden van LNG vrachtwagens. In haar beslissing van 19 september 2013 heeft de CREG de 3 documenten goedgekeurd.

Download het document (pdf, 12480 kB)

Datum van goedkeuring

19 september 2013

Referentie

Beslissing(B)130919-CDC-1277

Verwante publicaties

Thema's

LNG, Marktmodel

Print Contact