Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaardcontract voor aardgasvervoer (Artikel 14.1.1, (ii))

Samenvatting

Met deze beslissing keurt de CREG de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaard aardgasvervoerscontract, zoals ingediend door de N.V. Fluxys Belgium bij de CREG op 19 september 2013 goed. Deze wijziging betreft een verlaging van de kredietrating in hoofde van de bevrachters van A Standard&Poor's//Fitch naar BBB+ of van A3 Moody's naar Baa1. Hierdoor stelt de N.V. Fluxys Belgium zich in lijn met de kredietvoorwaarden die door de TSOs van de omringende landen van België gevraagd worden aan hun bevrachters.

Download het document (pdf, 313 kB)

Datum van goedkeuring

10 oktober 2013

Referentie

Beslissing(B)131010-CDC-1284

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact