Eindbeslissing over de aanvraag van Elia tot wijziging van de methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, evenals met Zwitserland

Samenvatting

Deze beslissing gaat over het voorstel met een tweede versie gemeenschappelijke veilingregels voor de CWE (Centraal-West Europa) en CSE (Centraal-Zuid Europa) regio's en Zwitserland. De aanpassingen aan de gemeenschappelijke veilingregels hebben vooral betrekking op de invoering van een belastingverhoging, het effect van een wijziging van de veilingregels op de Declaration of Acceptance en de invoering van een "Bulletin Board".

Download het document (pdf, 7673 kB)

Datum van goedkeuring

07 november 2013

Referentie

Beslissing(B)131107-CDC-1280

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact