Samenvatting

Op 12 oktober 2015 ontving de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van de toegangsverantwoordelijke van Elia System Operator. Het gaat om een aangepaste versie van het voorstel dat Elia indiende op 10 september 2015 maar dat de CREG als niet-ontvankelijk beschouwde omdat er geen effectieve raadpleging over een deel van de voorgestelde wijzigingen gehouden werd. De door Elia voorgestelde wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel om het contract in overeenstemming te brengen met enerzijds de Europese Harmonized Auction Rules en anderzijds de functioneringsregels voor de strategische reserves die op 12 maart 2015 door de CREG werden goedgekeurd. Verder heeft Elia nog een beperkt aantal wijzingen onder de noemer “varia” voorgesteld. Met deze beslissing keurt de CREG het aangepaste voorstel goed.
Download het document (pdf, 426.6 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)151015-CDC-1463