Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Samenvatting

Op 12 oktober 2015 ontving de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van de toegangsverantwoordelijke van Elia System Operator. Het gaat om een aangepaste versie van het voorstel dat Elia indiende op 10 september 2015 maar dat de CREG als niet-ontvankelijk beschouwde omdat er geen effectieve raadpleging over een deel van de voorgestelde wijzigingen gehouden werd. De door Elia voorgestelde wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel om het contract in overeenstemming te brengen met enerzijds de Europese Harmonized Auction Rules en anderzijds de functioneringsregels voor de strategische reserves die op 12 maart 2015 door de CREG werden goedgekeurd. Verder heeft Elia nog een beperkt aantal wijzingen onder de noemer “varia” voorgesteld. Met deze beslissing keurt de CREG het aangepaste voorstel goed.

Download het document (pdf, 436 kB)

Datum van goedkeuring

15 oktober 2015

Referentie

Beslissing(B)151015-CDC-1463

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact