Samenvatting

In juni 2016 keurde de CREG de exploitatiesaldi van Fluxys LNG over het boekjaar 2015 goed. Hiervoor onderzocht de CREG het aangepast tariefverslag van de onderneming en controleerde enerzijds het totaal inkomen en anderzijds de exploitatiesaldi. Deze saldi vloeien voort uit de verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en volumes.
Download het document (pdf, 303.34 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160622-CDC-657G/12