Samenvatting

De CREG heeft een beslissing genomen over de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de energieoverdracht mogelijk te maken.

Deze beslissing legt het volgende vast:

  • de regels die moeten gevolgd worden inzake de vergoeding van de overgedragen energie;
  • de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs voor de overdracht;
  • de mechanismen voor de van de aanbieder van flexibiliteitsdiensten te verkrijgen financiële en contractuele garanties;
  • de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs van de overdracht die de CREG toepast indien er geen akkoord bereikt is bij de commerciële onderhandeling tussen de marktspelers;
  • het model van standaardclausules die van toepassing zijn tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de leverancier bij gebrek aan akkoord over de modaliteiten van hun contractuele relatie.
Download het document (pdf, 985.5 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1677