Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

Samenvatting

De CREG heeft een beslissing genomen over de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de energieoverdracht mogelijk te maken.

Deze beslissing legt het volgende vast:

  • de regels die moeten gevolgd worden inzake de vergoeding van de overgedragen energie;
  • de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs voor de overdracht;
  • de mechanismen voor de van de aanbieder van flexibiliteitsdiensten te verkrijgen financiële en contractuele garanties;
  • de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs van de overdracht die de CREG toepast indien er geen akkoord bereikt is bij de commerciële onderhandeling tussen de marktspelers;
  • het model van standaardclausules die van toepassing zijn tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de leverancier bij gebrek aan akkoord over de modaliteiten van hun contractuele relatie.
Download het document (pdf, 1009 kB)

Datum van goedkeuring

15 maart 2018

Referentie

Beslissing(B)1677

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Flexibiliteit

Print Contact