Beslissing inzake de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Samenvatting

Op 21 maart 2018 heeft de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) van Elia ontvangen. De voorgestelde wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de invoering van de eerste fase van de energieoverdracht via een Flexibility Service Provider (FSP) en ingeval er verschillende NEMO's actief zijn in België. Er werden extra aanpassingen aangebracht omwille van de coherentie met de huidige realiteit van het Belgische en Europese systeem.

In haar beslissing keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract goed; bij deze goedkeuring werden enkele verzoeken en suggesties gevoegd.

Download het document (pdf, 566 kB)

Datum van goedkeuring

19 april 2018

Referentie

Beslissing(B)1741

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact