Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van het regionaal ontwerp inzake langetermijnrechten betreffende transmissie

Samenvatting

Eind 2017 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor wijzigingen aan het regionale ontwerp over langetermijnrechten voor transmissie in de Core-capaciteitsberekeningsregio. Het voorstel werd ontwikkeld door alle transmissiesysteembeheerders uit de Core-regio en gaat over de langetermijnrechten op de biedzonegrenzen van Duitsland/Luxemburg met Oostenrijk en van Tsjechië met Slovakije.

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 464 kB)

Datum van goedkeuring

21 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)1769

Bijlage(n)

  1. Proposition d’amendement des GRT de la RCC Core relative à la conception régionale de droits de transport long terme basée sur l’article 4(12) du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission
  2. Agreement by all Core Regulatory Authorities agreed at the Core Energy Regulators’ Regional Forum on the « Core TSOs’ proposal for amendment of the current regional design of long-term transmission rights based on Article 4(12) of Commission Regulation (EU) 2016/1719

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact