Beslissing betreffende het verzoek van Interconnector (UK) tot ontheffing van de toepassing van bepaalde artikelen van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Samenvatting

Eind 2017 diende Interconnector(UK) een verzoek in tot ontheffing van de toepassing van bepaalde artikelen van de Europese verordening die de netwerkcode vastlegt voor geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

De CREG en de Britse regulator OFGEM hebben dit verzoek in nauwe samenwerking behandeld en gezamenlijk beoordeeld. Beide regulatoren hebben beslist Interconnector(UK) een beperkte ontheffing te verlenen. Zij hebben de Europese Commissie en ACER over hun besluiten geïnformeerd.

Download het document (pdf, 463 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)1783

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie aardgas, Marktmodel

Print Contact