Samenvatting

In juni heeft de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) van Elia ontvangen. De voorgestelde wijzigingen gaan hoofdzakelijk over de toevoeging van modaliteiten in verband met de toekomstige offshore-interconnector tussen België en Groot-Brittannië en over aanpassingen in verband met het baseline-gebruik voor Strategic Demand Reserves.

De CREG besliste de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 513.25 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1805