Beslissing inzake de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Samenvatting

In juni heeft de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) van Elia ontvangen. De voorgestelde wijzigingen gaan hoofdzakelijk over de toevoeging van modaliteiten in verband met de toekomstige offshore-interconnector tussen België en Groot-Brittannië en over aanpassingen in verband met het baseline-gebruik voor Strategic Demand Reserves.

De CREG besliste de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 525 kB)

Datum van goedkeuring

19 juli 2018

Referentie

Beslissing(B)1805

Bijlage(n)

  1. Het contract van toegangsverantwoordelijke zoals goedgekeurd door de CREG op 19 juli 2018 (met de aangebrachte wijzigingen in track changes)
  2. Toelichtingsnota van Elia over de voorgestelde wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke die ter consultatie werden voorgelegd
  3. Antwoorden van de marktpartijen op de consultatie die door Elia georganiseerd werd van 8 mei 2018 tot en met 3 juni 2018
  4. Consultatieverslag van Elia met betrekking tot de consultatie die door haar georganiseerd werd van 8 mei 2018 tot en met 3 juni 2018

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact