Samenvatting

De CREG ontving op 28 juni 2018 het voorstel van Elia en de andere transmissienetbeheerders uit de Centraal-West-Europese regio (CWE-regio) voor de aanpassing aan de marktkoppeling naar aanleiding van de integratie van de biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk/Luxemburg en de integratie van de 20% minimum RAM-regel.

In deze beslissing gaat de CREG akkoord met de introductie van de genoemde biedzonegrens op 1 oktober 2018. De CREG vraagt Elia om te verzekeren dat de implementatie efficiënt gebeurt, onder meer wat betreft het garanderen van langetermijnrechten en de kwaliteit van het basisscenario of base case

De CREG gaat eveneens akkoord met de toepassing van de 20% minimum RAM-regel, in werking sinds april 2018, als tijdelijke maatregel om minimale capaciteit voor de markt ter beschikking te stellen. Elia toonde echter de optimaliteit van deze maatregel niet aan, noch het niet-discriminerend karakter ervan. De CREG vraagt Elia om dit verder te duiden en de motiveren.
 
Verder vraagt de CREG om de toepassing van de externe beperkingen op de globale Belgische netpositie te motiveren en wetenschappelijk te onderbouwen. Deze externe beperkingen zouden worden ingevoerd bij de indienstneming van NEMO-link omdat dan de Belgische globale netpositie niet enkel bepaald worden door de uitwisselingen in de CWE-regio, maar ook door de uitwisselingen met UK in de Channel-regio. De CREG vraagt Elia om deze in een rapport voor te leggen ter goedkeuring en vervolgens te publiceren voorafgaand aan de toepassing ervan. 

Tot slot stelt de CREG vast dat de transparantie over de werking van flow based market coupling binnen de CWE-regio onvoldoende is. Ze vraagt Elia om aan deze eisen met betrekking tot transparantie te voldoen.

Download het document (pdf, 554.25 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1814