Beslissing over de vastlegging van het bedrag ter dekking van de totale kosten van de aansluiting op het Modular Offshore Grid voor de domeinconcessie Mermaid

Samenvatting

De CREG beslist dat de LCOE van Mermaid wordt verhoogd met 12,70 €/MWh ter dekking van de totale kosten van de financiering van de aansluitingsinstallaties op het Modular Offshore Grid.

Download het document (pdf, 530 kB)

Datum van goedkeuring

04 oktober 2018

Referentie

Beslissing(B)1830

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact