Beslissing over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

Samenvatting

De CREG beslist om het voorstel van de nv Elia System Operator te aanvaarden op voorwaarde dat Elia rekening houdt met de bemerkingen geformuleerd in hoofdstuk 4 van deze beslissing.

Download het document (pdf, 388 kB)

Datum van goedkeuring

29 oktober 2018

Referentie

Beslissing(B)1846

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact