Samenvatting

De CREG beslist om het voorstel van de nv Elia System Operator te aanvaarden op voorwaarde dat Elia rekening houdt met de bemerkingen geformuleerd in hoofdstuk 4 van deze beslissing.

Download het document (pdf, 379.87 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1846