Samenvatting

In oktober 2018 ontving de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract).

Deze wijzigingen zijn nodig om het ARP-contract aan te passen aan de uitbreiding van de energieoverdracht voor de markten van de tertiaire reserve gereserveerd op de niet-CIPU technische eenheden en de SDR-eenheden en met het oog op de verbetering van de gegevensuitwisselingen en de automatisering ervan.

De CREG besliste de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 394.76 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1854