Beslissing inzake de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Samenvatting

In oktober 2018 ontving de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract).

Deze wijzigingen zijn nodig om het ARP-contract aan te passen aan de uitbreiding van de energieoverdracht voor de markten van de tertiaire reserve gereserveerd op de niet-CIPU technische eenheden en de SDR-eenheden en met het oog op de verbetering van de gegevensuitwisselingen en de automatisering ervan.

De CREG besliste de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 404 kB)

Datum van goedkeuring

08 november 2018

Referentie

Beslissing(B)1854

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact