Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor het gemeenschappelijk voorstel voor de reserveprocedures

Samenvatting

De CREG ontving in mei 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en de transmissiesysteembeheerders van de Channel-regio voor gezamenlijke reserveprocedures.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 449 kB)

Datum van goedkeuring

29 november 2018

Referentie

Beslissing(B)1863

Bijlage(n)

  1. Proposition relative aux procédures de repli élaborée par les GRT de la région Manche conformément à l’article 44 du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 Juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
  2. Position paper by the Channel Regulatory Authorities on the Channel TSOs’ proposal for fallback procedures in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact