Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Samenvatting

Na raadpleging van de marktpartijen keurde de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed.

Het gaat onder meer over de vereenvoudiging van het reserveringsproces van diensten, de toevoeging van een vervoersdienst die het mogelijk maakt bio-methaan in het vervoersnet te injecteren, de introductie van een over-nominatie proces, de vereenvoudiging van de substitutiediensten, de herinvoering van het Virtual Interconnectiepunt op de Belgische Nederlandse grens en de toevoeging van een nieuwe clausule in het vervoerscontract met als doel de financiële blootstelling van Fluxys Belgium als beheerder van het netevenwicht te beperken.

De goedgekeurde wijzigingen treden onmiddellijk in werking nadat Fluxys Belgium aan de CREG heeft aangetoond rekening te hebben gehouden met de opmerkingen en de gevraagde aanpassingen.

Download het document (pdf, 371 kB)

Datum van goedkeuring

11 april 2019

Referentie

Beslissing(B)1921

Bijlage(n)

Bijlagen ingediend door Fluxys Belgium op 8 februari en op 13 maart 2019:

  1. Het Standaard Aardgasvervoerscontract – EE
  2. Het Standaard Aardgasvervoerscontract – Belux
  3. Het Toegangsreglement voor aardgasvervoer met bijlagen A, B, C1, C4, E – EE
  4. Het Toegangsreglement voor aardgasvervoer met bijlagen A, B, C1, C4, E – Belux
  5. Het Aardgasvervoersprogramma – EE
  6. Het Aardgasvervoersprogramma – Belux

Verwante publicaties

Print Contact