Samenvatting

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia voorwaarden opstelt om op te treden als aanbieder van beschermingsdiensten resp. hersteldiensten, beide op contractbasis.

Momenteel zijn beschermingsdiensten op contractbasis echter onbestaande. De CREG heeft in dit kader een brief  gericht aan Elia waarin zij stelt zich te kunnen aansluiten bij het standpunt van Elia dat het niet zinvol is om deze thans uit te werken, maar merkt op dat dit wel anticiperend moet gebeuren indien de nood aan beschermingsdiensten op contractbasis zich in de praktijk zou voordoen.

Er bestaat op heden één hersteldienst op contractbasis en dit betreft de black-startdienst. De CREG heeft op 18 juni 2019 een beslissing genomen tot afkeuring van het voorstel van Elia van de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, ontvangen op 19 december 2018. Elia dient een aangepast voorstel ter goedkeuring in te dienen, na openbare marktraadpleging, dat rekening houdt met de opmerkingen van de CREG in de voornoemde beslissing.

Download het document (pdf, 330.6 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1928