Beslissing over het voorstel van Elia System Operator NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

Samenvatting

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten.

De CREG heeft op 19 september 2019 een beslissing genomen tot afkeuring van het voorstel van Elia, ontvangen op 19 december 2018. Elia dient een aangepast voorstel ter goedkeuring in te dienen, na openbare marktraadpleging, dat rekening houdt met de opmerkingen van de CREG in de voornoemde beslissing.

Download het document (pdf, 520 kB)

Datum van goedkeuring

19 september 2019

Referentie

Beslissing(B)1941

Bijlage(n)

Voorbereidende akte en opmerkingen van respondenten

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact