Samenvatting

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten.

De CREG heeft op 19 september 2019 een beslissing genomen tot afkeuring van het voorstel van Elia, ontvangen op 19 december 2018. Elia dient een aangepast voorstel ter goedkeuring in te dienen, na openbare marktraadpleging, dat rekening houdt met de opmerkingen van de CREG in de voornoemde beslissing.

Download het document (pdf, 508.01 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1941