Beslissing over het verzoek van de NV Elia System Operator tot schorsing van de verplichting voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV om aan bepaalde eisen van de Europese netcode RfG te voldoen in afwachting van de beslissing ten gronde van de CREG over het op 9 juli 2019 ingediende afwijkingsverzoek

Samenvatting

In juli 2019 heeft Elia bij de CREG een verzoek tot afwijking ingediend van bepaalde technische aansluitingseisen vervat in de Europese netcode RfG voor de elektriciteitsproductie-eenheden met een vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV.

In afwachting van de beslissing ten gronde over dit verzoek, heeft de CREG, eveneens op verzoek van Elia, beslist dat de eenheden waarvoor de afwijking is gevraagd niet hoeven te voldoen aan de eisen van de Europese netcode RfG waarvoor een afwijking werd gevraagd, tot op het ogenblik dat de CREG haar beslissing ten gronde over het afwijkingsverzoek van Elia heeft genomen.

Download het document (pdf, 162 kB)

Datum van goedkeuring

23 augustus 2019

Referentie

Beslissing(B)1978

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Toegang tot het net

Print Contact