Samenvatting

Eind juni 2019 organiseerde Fluxys Belgium een marktbevraging over de wijzigingen in bijlage 6 en de nieuwe bijlage 11 van het standaard aansluitingscontract. De bestaande “Overeenkomst voor het elektronisch gegevensplatform” wordt geïntegreerd als bijlage 11 in het standaard aansluitingscontract. De wijzigingen houden ook rekening met de verplichtingen opgelegd door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR), reden waarom ook bijlage 6 wordt aangepast.

De CREG keurt de voorgestelde wijzigingen goed. Fluxys Belgium publiceert het nieuwe standaard aansluitingscontract op haar website. Het zal de eindafnemers, die rechtstreeks op haar vervoersnet aangesloten zijn, zelf informeren wanneer dit gebeurt.

Download het document (pdf, 255.57 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1979