Beslissing betreffende de certificering van de nieuwe juridische entiteit die door Elia System Operator NV wordt voorgesteld voor de opdrachten van TNB

Samenvatting

De CREG ontving  eind juni 2019 een officiële notificatie van Elia in het kader van diens interne herstructurering, waarbij de CREG o.m. verzocht werd een beslissing te nemen betreffende de certificering van de nieuwe juridische entiteit die door Elia System Operator NV wordt voorgesteld voor de opdrachten van TNB (“Newco”).

Bij beslissing van 27 september 2019 stelde de CREG op basis van het ingediende dossier vast dat de nieuwe juridische entiteit voldoet aan de principes m.b.t. de volledige eigendomsontvlechting, onder de opschortende voorwaarde van de uitvoering van de volledige herstructurering, met inbegrip van de aanduiding van “Newco” als TNB (deze vennootschap werd inmiddels opgericht onder de benaming “Elia Transmission Belgium NV”) en de volledige overdracht van Elia Asset onder de controle van deze “Newco” en trof zij derhalve een positieve beslissing.

Download het document (pdf, 663 kB)

Datum van goedkeuring

27 september 2019

Referentie

Beslissing(B)1994

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact