Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een wijzigingsvoorstel aan de voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee

Samenvatting

Op 3 december 2019 heeft de CREG per post het wijzigingsvoorstel van Elia voor goedkeuring ontvangen aan de voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee. De CREG heeft dit voorstel goedgekeurd op 20 december 2019.

Download het document (pdf, 531 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2019

Referentie

Beslissing(B)2013

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Flexibiliteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact