Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting in artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 om te minste 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de grensoverschrijdende handel te stellen. De CREG besliste, na raadpleging van de andere regulerende instanties en de Belgische belanghebbenden, de aanvraag van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 501.83 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2014