Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting in artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 om te minste 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de grensoverschrijdende handel te stellen. De CREG besliste, na raadpleging van de andere regulerende instanties en de Belgische belanghebbenden, de aanvraag van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 513 kB)

Datum van goedkeuring

06 december 2019

Referentie

Beslissing(B)2014

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact