Samenvatting

Op 6 december 2019 heeft de CREG beslist het verzoek van Elia goed te keuren om voor bepaalde elektriciteitsproductie-eenheden af te wijken van bepaalde eisen van de Europese netcode RfG.

Bijgevolg dienen de nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden van de vermogenscategorie lager dan 25 MW die op het transmissienet op een spanningsniveau hoger dan of gelijk aan 110 kV zijn aangesloten binnen een termijn van vijf jaar na het indienen van de aanvraag (9 juli 2019), enkel te voldoen aan de bepalingen van de Europese netcode RfG (en hun nationale uitvoering met toepassing van artikel 7 van deze netcode) alsof ze op een spanningsniveau lager dan 110 kV zouden zijn aangesloten op het transmissienet.

Download het document (pdf, 376.44 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2028