Samenvatting

In haar beslissing 2046 keurt de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van haar vervoerscontract, toegangsreglement en vervoersprogramma, goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

De goedgekeurde wijzigingen gaan over de aanpassing van de kredietwaardigheidsvereisten, de implementatie van de tarieven 2020, een lichte aanpassing van de omzettingsdiensten en een aantal technische wijzigingen.

Ze treden onmiddellijk in werking. De CREG vraagt in haar beslissing aan Fluxys Belgium om voor eind februari 2020 haar “Know Your Customer policy” aan de CREG voor te leggen.

Download het document (pdf, 424.71 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2046