Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Samenvatting

In haar beslissing 2046 keurt de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van haar vervoerscontract, toegangsreglement en vervoersprogramma, goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

De goedgekeurde wijzigingen gaan over de aanpassing van de kredietwaardigheidsvereisten, de implementatie van de tarieven 2020, een lichte aanpassing van de omzettingsdiensten en een aantal technische wijzigingen.

Ze treden onmiddellijk in werking. De CREG vraagt in haar beslissing aan Fluxys Belgium om voor eind februari 2020 haar “Know Your Customer policy” aan de CREG voor te leggen.

Download het document (pdf, 434 kB)

Datum van goedkeuring

16 januari 2020

Referentie

Beslissing(B)2046

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel, Toegang tot het net

Print Contact