Samenvatting

Fluxys Belgium en Creos hebben het beheer van het commercieel netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone toevertrouwd aan een gemeenschappelijke onderneming Balansys, waarvan beiden elk voor 50% aandeelhouder zijn.

Na raadpleging van de marktpartijen door Balansys, keurde de CREG op 30 januari 2020 de aanvraag van Balansys tot wijziging van de regulatoire documenten voor het beheer van het commercieel netevenwicht in de Belux-zone (balanceringscontract, balanceringsprogramma en de balanceringscode) goed.

De gewijzigde bepalingen betreffen het risicobeheer van de marktpartijen, de facturatie van diensten, de onbalans poolingdienst, de afstemming van definities en een aantal technische wijzigingen en correcties van materiële fouten.

Inwerkingtreding

Fluxys Belgium en Balansys informeerden de markpartijen dat de overdracht van het commercieel beheer van het netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone zal starten op 1 juni 2020. Vanaf die dag zullen de marktpartijen met Balansys een balanceringscontract moeten afsluiten. De CREG maakt de marktpartijen, actief in de Belux-zone, er dan ook attent op om tegen ten laatste op 18 mei 2020 het goedgekeurde vervoerscontract en balanceringscontract te ondertekenen.

Download het document (pdf, 453.59 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2048