Samenvatting

Op 12 november 2020 besliste de CREG over het voorstel van Elia voor de voorwaarden en modaliteiten voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (T&C OPA). De CREG heeft het voorstel goedgekeurd met uitzondering van artikel I.7 van de Algemene Voorwaarden en mits enkele aanpassingen. Elia heeft aan de beslissing gevolg gegeven en de gevraagde wijzigingen doorgevoerd. De finale versie van de T&C OPA  kan op de website van Elia geconsulteerd worden. Het voorstel kadert in de overgangsfase zoals voorzien in artikel 377 van het federaal technische reglement. Het betreft een eerste stap in de omzetting van het huidige, niet-gereguleerde contractuele en operationele kader (CIPU-contract en CIPU-offshore-contract) naar een gereguleerd kader zoals bepaald in de SOGL en in het FTR. Gedurende deze overgangsfase blijven de procedures gekend onder het CIPU-contract maximaal behouden. De T&C OPA worden herzien in het kader van het iCAROS-project.

Download het document (pdf, 607.27 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2058

Bijlage(n)