Samenvatting

Op 23 november 2020 heeft de NV Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van vier documenten bij de CREG ingediend : het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Terminalovereenkomst voor LNG Diensten (LTA), de gewijzigde LNG dienstenovereenkomst (LSA) en het gewijzigde LNG Terminalling Programma.

De voornaamste aanpassingen aan de LNG gereguleerde documenten hebben betrekking op de introductie van de nieuwe dienst van virtuele liquefactie en een wijziging van de voorwaarden voor fuel gas vergoeding (vaste bijdrage van 1,3% Gas in Kind (GIK) gebruikt voor hervergassing). 

In haar beslissing van 17 december 2020 heeft de CREG de vier documenten goedgekeurd. Ze treden in werking op 21 januari 2021.

Download het document (pdf, 394.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2153

Thema's