Samenvatting

Fluxys Belgium en Creos hebben het beheer van het commercieel netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone toevertrouwd aan een gemeenschappelijke onderneming Balansys, waarvan beiden elk voor 50% aandeelhouder zijn.

Na raadpleging van de marktpartijen door Balansys, keurde de CREG op 3 juni 2021 de aanvraag van Balansys tot wijziging van de regulatoire documenten voor het beheer van het commercieel netevenwicht in de Belux-zone (balanceringscontract, balanceringsprogramma en de balanceringscode) goed. 

De gewijzigde bepalingen betreffen o.a. de invoering van een minimumbedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR) als waarborg voor de betaling van facturen, de integratie van een “Know Your Customer” beleid en aanpassingen in het kader van de GDPR-voorschriften.

Download het document (pdf, 408.75 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2231

Bijlage(n)

Thema's