Beslissing inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs

Samenvatting

Met haar beslissing (B)2237 heeft de CREG de vormvereisten vastgelegd voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs  in overeenstemming met art. 21, § 2 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de  organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

This decision is also available in English

Download het document (pdf, 291 kB)

Datum van goedkeuring

12 mei 2021

Referentie

Beslissing(B)2237

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Print Contact