Samenvatting

Met haar beslissing (B)2356 heeft de CREG de formele vereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs geactualiseerd in overeenstemming met art. 22, § 2 van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

De aanpassingen van de vormvereisten voor de veiling van 2022 hebben voornamelijk tot doel de voorspelbaarheid voor de marktspelers te vergroten wat betreft de behandeling van de verzoeken tot afwijking van de intermediaire maximumprijs. De doelstelling van de CREG is ook de samenhang te verzekeren tussen de beoordeling van de intermediaire maximumprijs en de beoordeling van de gegrondheid van de verzoeken tot afwijking van de intermediaire maximumprijs. De CREG heeft ook de Excel-versie van deze vormvereisten aangepast om de input van gegevens door de aanvragers van een afwijking te vergemakkelijken.

This decision is also available in English.

Download het document (pdf, 333.07 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2356