Samenvatting

In overeenstemming met de elektriciteitswet en in het kader van de veiling die in oktober 2022 moet plaatsvinden, heeft de CREG aan de hand van een beslissing van 13 mei 2022 de versie 2022 van de werkingsregels van het CRM opgemaakt.

Over deze werkingsregels heeft de transmissienetbeheerder (ELIA) een voorstel ingediend op 1 februari 2022, nadat er een openbare raadpleging over was gehouden.

De werkingsregels moeten nog worden goedgekeurd door een koninklijk besluit om in werking te treden; ze kunnen eveneens worden gewijzigd bij koninklijk besluit.

De elektriciteitswet vereist dat ELIA en de CREG deze regels ten laatste op 15 mei publiceren. Gezien deze termijn zal de CREG het raadplegingsverslag later publiceren.

Download het document (pdf, 922.86 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2397