Samenvatting

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (i.e. de verordening (EU) 2017/2196) voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in geval van opschorting van marktactiviteiten. De CREG heeft op 9 november 2023 een beslissing genomen tot goedkeuring van het aangepaste voorstel van Elia, ontvangen op 18 juli 2023. Deze regels treden in werking op 1 januari 2024 en beogen bij te dragen tot een doeltreffend optreden van Elia om het elektriciteitssysteem te herstellen na een nationale black-out.

Download het document (pdf, 515.92 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2635

Bijlage(n)