Samenvatting

De CREG keurt het voorstel van Elia goed betreffende de toekenning van een aansluiting met flexibele toegang voor een energieopslagfaciliteit op het transmissienet, ontvangen op 19 september 2023.

Een nota over dit thema is hier beschikbaar.

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2655